Przejdź do treści

Standard

Standard. Uzgodniony zestaw definicji, wytycznych i czasami podejść technicznych dla określonego obszaru. Formalne standardy mogą zostać narzucone przez rząd, podczas gdy de facto standardy są tworzone i stosowane przez społeczności działające w tej przestrzeni.