Przejdź do treści

Statistics

Statystyka. Proces gromadzenia, klasyfikowania i analizowania danych. W analityce i współczesnym uczeniu maszynowym wykorzystuje się wiele technik statystycznych. Na przykład obliczenie „średniej” liczby pacjentów przybywających do Trustu w celu poinformowania kierowników łóżek o wymaganiach dotyczących pojemności lub określenie, w jaki sposób zoptymalizować działanie modelu sztucznej inteligencji.