Przejdź do treści

Structured query language (SQL)

Ustrukturyzowany język zapytań. Język programowania używany do odpytywania (wyszukiwania) informacji przechowywanych w relacyjnych bazach danych.