Przejdź do treści

Technology readiness level (TRL)

Poziom gotowości technologicznej. Struktura opracowana przez NASA w celu opisania różnych poziomów dojrzałości technologii.

Na przykład dowód koncepcji może znajdować się na poziomie TRL 4. Poziomy TRL zaczynają się od 1 dla podstawowego pomysłu aż do 9 dla w pełni wdrożonego rozwiązania.