Przejdź do treści

Underfitting

Niedopasowanie. Proces budowania modelu, który nie jest wystarczająco oparty na danych. W efekcie otrzymujemy model, który działa słabo i nie potrafi uchwycić relacji, których szukasz.