Przejdź do treści

Validation data

Dane walidacyjne

Dane, które nie są zawarte w danych szkoleniowych, ale służą do sprawdzania wydajności modelu podczas jego uczenia. Jest to niezależne od danych testowych używanych do sprawdzenia ostatecznej wydajności modelu.