Przejdź do treści

Bias

Stronniczość – Algorytmy sztucznej inteligencji są często szkolone na danych historycznych, które mogą zawierać uprzedzenia istniejące w społeczeństwie, i są szkolone przez ludzi, którzy sami mają uprzedzenia. Jeśli algorytmy nie zostaną zbudowane z myślą o uczciwości, mogą powtórzyć te błędy w swoich przewidywaniach. Na przykład sztuczna inteligencja przeszkolona na podstawie życiorysów inżynierów, którzy w przeszłości składali się głównie z mężczyzn, może niesprawiedliwie ukarać życiorysy kobiet, jeśli algorytmy nie zostaną przetestowane pod kątem rzetelności i nie zostaną zmodyfikowane w celu usunięcia stronniczości. To jest przykład błędu selekcji.