Przejdź do treści

Binary

Dwójkowy – Reprezentacja informacji posiadająca tylko dwa stany: 0 lub 1. Kodowanie binarne jest często używane do przechowywania obecności/nieobecności, np. „is_palacz”, które będzie wynosić „0” lub „1”.