Przejdź do treści

Causality

Przyczynowość – Wpływ zdarzenia skutkującego lub powodującego inne.