Przejdź do treści

Confusion matrix

Confusion_matrix – Matryca zamieszania – Tabela używana do opisu wydajności modelu klasyfikacji na zestawie danych testowych, dla których znane są prawdziwe wartości. Można go wykorzystać do uzyskania szeregu miar, takich jak czułość i swoistość.