Przejdź do treści

Convolutional neural network (CNN)

Convolutional neural network (CNN)
Konwolucyjna sieć neuronowa – Rodzaj architektury sieci neuronowej zwykle używany do zadań związanych z widzeniem komputerowym/przetwarzaniem obrazu, na przykład klasyfikowania zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej jako normalne/nieprawidłowe lub segmentowania obszarów potencjalnego raka płuc. Sieci CNN wykorzystują filtr splotowy do wyodrębniania wzorców w domenie przestrzennej, takich jak krawędzie, krzywe i kształty.