Przejdź do treści

Correlation

Correlation – Korelacja – Miara wyrażająca stopień, w jakim dane są ze sobą powiązane w sposób bezpośredni lub liniowy. Opisuje związek między danymi bez stwierdzania jakiejkolwiek przyczyny i skutku (tj. korelacja nie oznacza przyczynowości). Może jednak opisywać dodatnią lub ujemną, zwaną również odwrotną, zależność między tymi danymi. Dodatni będzie, jeśli jeden pójdzie w górę, drugi też pójdzie w górę, ujemny będzie, jeśli jeden, jeśli jeden pójdzie w górę, drugi spadnie.