Przejdź do treści

Structured data

Dane strukturalne. Informacje o dobrej strukturze, takie jak arkusz kalkulacyjny z informacjami. Oznacza to, że istnieją zdefiniowane kolumny i można spodziewać się, że dodatkowe dane będą miały tę samą lub podobną strukturę (być może z pewnymi brakującymi wartościami).